УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

       

Поштовани родитељи,

 

   Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити   у периоду  од  01. априла 2022.  године  до 31.маја 2022.године.     


   Родитељи ће моћи  електронски  да закажу термин уписа и тестирања од 21. марта до 31.маја 2022.године.  Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, може да позове школу и овлашћеном лицу остави своје податке (број личне карте, ЈМБГродитеља и ЈМБГ детета)

   Обавештавамо вас да се, у складу са чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017 од 29.9.2017.) у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година тј. у школску 2022/23. години се уписују деца рођена од 1. марта 2015. до 1. марта 2016. године. Деца рођена у периоду од 01.03.2016. до 31.08.2016. године (узраст од 6 до 6,5 год.), могу се уписати у први разред,  након провере спремности за полазак у школу коју врши школски психолог, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

    Приликом уписа детета у школу родитељи не доносе ниједан документ у папирном облику-подаци из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравствено информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма, подсредством ЈОБ-а. Изузетно, ако  је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, потребно је да родитељ потврду о лекарском прегледу донесе у школу.

    Продужени боравак биће обезбеђен за све ученике чији родитељи за тим
искажу интересовање.


 БУДУЋИМ  ПРВАЦИМА  ЖЕЛИМО  УСПЕШАН  ПОЧЕТАК

  ШКОЛОВАЊА  У  НАШОЈ  ШКОЛИ!

                                                                                                              СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У П И С  П Р В А К А

 


Друго полугодисте почиње у понедељак 18. јануара и настава ће се одвијати по распореду који је важио пре распуста. Млађи разреди пратиће наставу уживо у школи, а старији по комбинованом моделу.

Распореди наставе за основну школу: https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php

 

 

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021

 

uputstvo o merama zastite

 

Zakljucak kriznog staba, strucno uputsvo za organizovanje nastave