Српски језик Математика Географија Биологија Историја Физика Хемија
Енглески језик Француски језик Руски језик Физичко образовање Техничко и информатичко образовање