СВАКИ ПУТ КАДА СЕ ПРИЈАВИШ ДОБИЈАШ 1 ПОЕН АКО СЕ ПРИЈАВИШ ПЕТ ДАНА ЗА РЕДОМ БОДОВЕ УДВОСТРУЧУЈЕШ
пријави се уносом свог имена и презимена

 

ФИЗИКА 6.  РАЗРЕД

 


Видео материјал:
Електрична отпорност проводника
Џул–Ленцов закон
Архимедов закон

               

ФИЗИКА 7.  РАЗРЕД
Лекције

Појам и врсте равнотеже
(питања и задаци за вежбање)
Полуга; момент силе
Равнотежа полуге и њена примена
Сила потиска у течностима и у гасу;
Архимедов закон
Пливање и тоњење тела

ЗАДАЦИ

 
(време реализације од 13.-19.04
резултати теста биће послати на вашу имејл
 адресу)


ФИЗИКА 8.  РАЗРЕД
Лекције
Извори електричне струје
Електрична отпорност проводника
Проводници и изолатори
Омов закон за део струјног кола
Рад и снага електричне струје
Џул–Ленцов закон

ЗАДАЦИ

 
(време реализације од 13.-19.04 резултати теста биће послати на вашу имејл адресу)