Оснивање школе

Почцетак рада школе

Почетак рда у новој школској згради

Изградња школске зграде

Име школе

15. јуна 1956. године школа је добила име народног хероја Никодија Стојановића Татка.