Назив школе: ОШ ''Н.С.ТАТКО''
Место и адреса
: Прокупље, Р.Павловића бр.43
Број телефона директора
: 027/321-698   и  секретара  027/324-960
Број факса
: 027/321-698
E-mail:
Име и презиме директора: Срђан Ковачевић
ПИБ
: 102302577
МБ
:
07107412

   Школа се налази у центру Прокупља,у улици Ратка Павловића бр.43.Зграда матичне школе је стара 107 година.Школа је основана 21.05.1952.год. одлуком Савета за просвету и културу.У овој школској згради школа ради од 1955.године.Дана 08.08.1997.године проглашена је за културно-историјски споменик.Настава се одвија у матичној школи,која има два објекта и у издвојеном одељењу у Доњој Речици,удаљеном 15 км од матичне школе.Овом одељењу припада пет школа у околним селима (комбинована одељења).

 

DONJA RECICA

Pocela sa radom 1919.

BULATOVAC

Pocela sa radom 1933.

GORNJA RECICA

Pocela sa radom 1933.
PRESTALA SA RADOM
 

BELOGOS

Pocela sa radom 1938.
PRESTALA SA RADOM

BABOTINAC

Pocela sa radom 1937.

RELJINAC

Pocela sa radom