ЛИНКОВИ

Издавачка кућа МАТЕМАТИСКОП отвара своје платформе са дигиталним
уџбеницима за бесплатно коришћење.
Приступ
електронским додацима (довољно је да у опцији пријаве изаберете улогу госта):

Ø  5. разред http://www.petirazred.matematiskop.co.rs/  

Ø  6. разред http://www.sestirazred.matematiskop.co.rs/ 
 

        Приступ дигиталним уџбеницима (довољно је да у опцији пријаве изаберете улогу госта):
https://digit.matematiskop.co.rs/

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
http://fizis.rs/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://fizikazaosnovce678.wordpress.com/

СВИ наставници који желе да користе комплетне верзије дигиталних уџбеника и који желе
 да добију кодове за све своје ученике могу се пријавити на сајту www.ekcskola.rs 

Доступни су дигитални уџбеници за ученике:

-          првог разреда (Српски језик, Математика, Свет око нас)
-          другог разреда (Српски језик, Математика, Свет око нас)
-          петог разреда (Српски језик, Математика, Географија)
-          шестог разреда (Српски језик, Математика, Географија)

 www.kreativnicentar.rs

https://sspfvs.wixsite.com/sspfvs

www.eucionica.rs

www.klett.rs, www.pons-srbija.com, www.znamzavise.rs, www.masairasa.rs

www.eucionica.rs

https://test.e-eduka.rs