УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА

ПРИЛИКОМ ДОВОЂЕЊА ДЕЦЕ У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ТОКОМ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ COVID 19

 

На основу Инструкција у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током трајања епидемије COVID-19, донете од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кабинета министра, бр. 601-00-9/4/2020-01 од 05.05.2020. године, родитељи, односно други законски заступници приликом довођења детета у школски објекат у обавези су да:

 

1) Носе маску, тако да маска прекрива уста и нос;

 

2) Дезинфикују руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола и пређу преко постављене дезобаријере за обућу;

 

3) Уз минимално задржавање, размене информације са запосленима у школи који су дежурни за прихват ученика;

 

4) Кад год је могуће, родитељ, односно други законски заступник не треба да улази у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете);

 

5) Приликом довођења детета или при одласку из установе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра;

 

6) Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и да о томе обавести директора.

 

7) Родитељи, односно други законски заступници могу доводити децу у продужени боравак најраније у 7,30 а по њих могу доћи најкасније у 16,30 часова. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика.

8) Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте дежурног наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.

 

9) Родитељи треба да обезбеде детету посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.

 

10) Родитељима се сугерише да деца доручкују пре доласка у школу, и да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине боравка детета у школи) а у складу са потребама и навикама деце.

 

11) Према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка, директор може тражити од родитеља доказ о ангажовању родитеља ( потврда од стране послодавца да су оба родитеља/ самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да се организује рад од куће).

 

 

У Прокупљу,

Директор школе

 

8. маја 2020. године

Срђан Ковачевић