Поштовани родитељи,

 

Упис деце у први разред првог циклуса основног образовања почиње у среду, 01. 04. 2020. год.

Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по,а највише седам и погодина.

То значи да се школске 2020/2021. године уписују сва деца рођена

од 1. марта 2013. године до 28.фебруара 2014. године.

Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2020/2021. години односи на децу рођену од1. марта 2014. до 31. августа 2014. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Због увођења ванредног стања обавештавамо Вас да ће се евидентирање првака наставити електронским путем и то слањем мејла на адресу:

upisprvaka@nstatko.edu.rs или

tatko.upis@gmail.com

или преко форме (електронска пријава) која се налази на сајту www.nstatko.edu.rs (контак телефон: 063 712 47 49)

Родитељи ће бити благовремено обавештени када ће њихово дете бити тестирано.

 

БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ.

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

Наставни план и програм у првом разреду

 

У првом разреду постоје две групе предмета: обавезни и изборни.

У групу обавезних предмета спадају:

- Српски језик (5 часова недељно)

- Математика (5 часова недељно)

- Свет око нас (2 часа недељно)

- Ликовна култура (1 час недељно)

- Музичка култура (1 час недељно)

- Физичко васпитање (3 часа недељно)

- Страни језик (енглески) (2 часа недељно)

- Пројектна настава (1 час недељно)

 

Осим ових предмета постоје и изборни

Изборни предмет

 

Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима

Верска настава

 

Настава ових предмета одвија се кроз један час недељно. На почетку првог разреда ученик бира један од ова два предмета, и тај предмет постаје обавезан до краја првог разреда.

 

*Грађанско васпитање - подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружа могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.

 

*Верска настава - омогућава ученицима да посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски припадају

 

 

 

46580ad080b8c0f.jpg
jgfhg.jpg

550364.jpg
jgf.jpg
54f5be3ea3d707845e48b51427471fd9_XL.jpg