НАЗИВ ФАЈЛА

ТИП


GFI_2019
 

 

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ ЗА 2019
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА 2018/19.

IZVESTAJ O STRUCNOJ OCENI -reljinac15 fin

ODLUKA O ODODELI UGOVORA -stepenište


ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У САНИТАРНИ ЧВОР НА ОБЈЕКТУ ОШ''НСТАТКО''ПРОКУПЉЕ
 

Odluka_o_obustavi_postupka_javne_nabavke

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
 

ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН (БЛАНКО)

КАЛЕНДАР РАДА 2013/14.

РАСПОРЕД ЧАСОВА 2013/14.

ЛЕТОПИС

МОНОГРАФИЈА ШКОЛЕ


ГОДИШЊИ ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ

 


FINANSIJSKI IZVESTAJI


Zavrsni racun 2016
Zavrsni racun 2017
Zavrsni racun 2018
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ ЗА 2016
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ ЗА 2017
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ ЗА 2018
ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016
ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017
ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018