ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НЕДЕЉНИХ ЧАСОВА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НЕДЕЉНИХ ЧАСОВА

-

 • Српски језик
 • Математика
 • Енглески језик
 • Француски језик
 • Руски језик
 • Географија
 • Биологија
 • Физика
 • Хемија
 • Техничко и информатичко образовање
 • Физичко образовање
 •