ЗАВРШНИ ИСПИТ

    Kао што је најављено, од 01.12. родитељима ће бити омогућена пријава ученика за завршни испит преко портала Моја средња школа (МСШ). Пријава за завршни испит подразумева изјашњавање о предмету који ће ученици полагати у оквиру трећег теста. Поред тога, за сваки тест се дефинише језик на коме се полаже, врста теста (стандардни или ИОП 2), као и евентуална прилагођавања (увећан фонт и брајево писмо).             

    Поред ове електронске пријаве, родитељима је дата могућност да од 01.12. пријаву за завршни испит поднесу и директно у школи. Процедура пријаве за завршни испит директно у школи подразумева попуњавање обрасца 42 (у прилогу поруке) од стране родитеља/дзз, на основу кога се пријава уноси на АП МСШ. Потписани образац 42 остаје у школи.
Препорука је да се након евидентирања пријаве за завршни испит, одштампа "Преглед детаља пријаве - PDF" у два примерка (један примерак остаје у школи други се даје родитељу/дзз).
Упутство за пријаву за завршни испит на порталу АП МСШ се налазе на следећем линку.
Полазници који образовање стичу у складу са програмом ФООО се не пријављују лично за завршни испит. Пријаву ових полазника раде директори или овлашћена лица на АП МСШ. Полазници по програму ФООО немају избор трећег предмета (сви полазници полажу комбиновани тест).
    

    Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Е-управом и стручњацима са Математичког факултета у Београду и Факултета организационих наука у Београду, креирали су и ученицима ставили на располагање портал еВежбаоница.     

    Ова платформа омогућиће ученицима да вежбају и проверавају своје знање током припрема за завршни испит на крају основног образовања и васпитања. Задаци из седам предмета (српски језик / матерњи језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја), које могу да решавају и вежбају, распоређени су према тежини на три нивоа – основни, средњи и напредни ниво, а састављени су на основу образовних стандарда.

    Поред задатака на српском језику, на порталу се налазе и задаци на осам језика националних мањина – албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком или хрватском – те ученици на свом наставном језику могу да приступе еВежбаоници и да одговарају на захтеве у задацима.


Линк за приступ порталу: www.evezbaonica.zvkov.gov.rs 


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ

Инструкције за дигиталну пријаву за завршни испит

 © 2003—2022. OS "NS Tatko" all rights reserved, webmaster Dragorad.Radulovic

Created with ‌

HTML Website Maker